Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki, która jest skierowana  do dzieci, które utraciły sprawność, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. Może ona stanowić jeden z elementów terapii SI.

Cele terapii ręki są uzależnione od tego, czego pacjent oczekuje od terapii, co dla niego jest ważne, a także od jego możliwości, wieku oraz indywidualnych predyspozycji i systematyczności. Indywidualny program terapii ręki ma jednak kilka wspólnych celów, a są to:

  • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk,
  • poprawa sprawności manualnej,
  • ingerencja w sprawność grafomotoryczną,
  • wzmocnienie koncentracji,
  • poprawa umiejętności chwytu,
  • rozwijanie umiejętności planowania ruchu,
  • poprawa koordynacji oko–ręka,