„Każde dziecko jest dla nas szansą zobaczenia świata inaczej”

Jesteśmy pierwszym w powiecie przedszkolem publicznym o profilu kształcenia specjalnego. Nasze drzwi są otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka z niepełnosprawnością , także tego nie poruszającego się samodzielnie.

Mieścimy się w funkcjonalnym, dobrze wyposażonym budynku w Ludwinie. Chcemy wspólnie z rodzicami, w atmosferze ciepła i akceptacji, zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Pragniemy jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym. Wykorzystujemy w pracy profesjonalne i nowoczesne metody terapii oraz własną pomysłowość i twórczość. Kierujemy się poszanowaniem godności każdego człowieka, wrażliwością na jego potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Wyróżnia nas duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, dobra organizacja, radosna atmosfera i elastyczność w działaniu. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci i ich rodzice z żalem będą rozstawać się z naszym przedszkolem.