Arteterapia wykorzystuje naturalną predyspozycję dzieci do twórczych zachowań. Metoda ta pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spontaniczne działania plastycze.

Podstawowe funkcje arteterapii
Arteterapia pełni trzy podstawowe funkcje:

  • Funkcja korekcyjna– pozwala ona przekształcić szkodliwe mechanizmy na bardziej wartościowe, przydatne. Powoduje ona odzyskanie równowagi, zniwelowanie lęków i problemów życia codziennego, oddalenie się od zaburzeń emocjonalnych na rzecz pozytywnego nastawienia do świata, polepszenia relacji z otoczeniem.
  • Funkcja edukacyjna– polega ona na dostarczeniu jednostce dodatkowej wiedzy, informacji, które mogą mieć pozytywny wpływ na jej obcowanie z otoczeniem. Pozwala zrozumieć znaczenie pojawiających się problemów, dzięki czemu uczy, jak radzić sobie z daną sytuacją.

Funkcja rekreacyjna– jej celem jest stworzenie odpowiednich warunków do relaksu, odpoczynku. Zajęcia z arteterapii pomagają osiągnąć wewnętrzny spokój, harmonię niezbędną do zrozumienia istoty problemów, z którymi osoba aktualnie się boryka. Sztuka pomaga osiągnąć stan wyciszenia, rozładowuje napięcie emocjonalne.