Metoda The Early Start Denver Model (ESDM) to program wczesnej interwencji terapeutycznej dla małych dzieci od dwunastego miesiąca życia.

To odpowiednio przygotowany i udoskonalony program przeznaczony dla dzieci z autyzmem w wieku od 2 do 5 lat. Założenia programu odnoszą się do współczesnej wiedzy na temat rozwoju niemowląt i małych dzieci oraz do tego, w jaki sposób autyzm wpływa na wczesne etapy rozwoju dziecka.

Celami metody są:

– jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii,

-włączenie wyników badań nad rozwojem dziecka do programu i technik terapeutycznych.

Cały proces terapeutyczny ESDM w głównej mierze opiera się na tym, co najbliższe dziecku, czyli na zabawie.

W czasie danych aktywności terapeuci pracują nad osiąganiem kolejnych celów z różnych obszarów rozwojowych dziecka. Dzięki takim oddziaływaniom na pierwszym miejscu pojawia się skuteczne nauczanie, ponieważ dzieci z autyzmem w krótkim czasie muszą opanować i uzupełnić swoje braki w rozwoju.

„Diagnoza i terapia dziecka
ze spektrum autyzmu
na podstawie The Early Start
Denver Model (ESDM).”
Studium przypadku
Diana Ofczarska*
Wojciech Lipsk