Są to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

SMYKO –MULTISENSORYKAsą zajęciami o charakterze:

  • Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka.
  • Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
  • Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
  • Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
  • Zabawowym– zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
  • Nastawionym na proces– a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.