Kontakt z muzyką  wpływa na wielostronny rozwój dzieci, jest źródłem aktywności twórczej, stymuluje do autoekspresji, rozwija zdolności poznawcze oraz motorykę. Wpływa korzystnie na stan emocjonalny, uspokaja lub pobudza i aktywizuje.

W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy i techniki muzykoterapii:

  • odreagowująco-wyobrażeniowe,
  • relaksacyjne,
  • komunikatywne,
  • kreatywne.

W pracy z dziećmi stosuje się muzykoterapię w formie receptywnej (słuchanie muzyki) oraz aktywnej (grę na instrumentach, improwizacje ruchowe przy muzyce, śpiew, taniec). Działania muzyczne wyzwalają aktywność dzieci, w sposób naturalny pozwalają osiągnąć sukces. Wpływają na podniesienie samooceny i uzyskanie akceptacji grupy. Radość i uśmiech są ich nieodłącznym elementem.