27.03.2024r. naszym przedszkolu odbyło się spotkanie Wielkanocne połączone z przeglądem potraw Wielkanocnych.

Dzieci przedstawiły krótką część artystyczną, po której została wyłoniona komisja w osobach Starosty Łęczyńskiego Krzysztofa Niewiadomskiego, Wicestarosty Michała Pelczarskiego, oraz Pani Sekretarz Wioletty Wachewicz.

Szanowna Komisja, przy wsparciu wszystkich obecnych wyłoniła trzy pierwsze miejsca ex aequo – dla Tymka z Tatą, Mai z Mamą i Wiktorka z rodziną.

Zostały również wręczone dyplomy za zajęcie wyróżnień w ogólnopolskim konkursie „Klask i Tup-pacynkowy klub” dla Wiktorka i Majeczki.

Panowie Starostowie i Pani Sekretarz złożyli również życzenia wielkanocne dla całej społeczności Przedszkola.

Dziękujemy za ten wspaniały dzień, za zaangażowanie w budowanie przedszkolnej społeczności oraz życzymy radosnych świąt wszystkim naszym sympatykom, rodzicom, a przede wszystkim- Dzieciom.