Przedszkole funkcjonuje od września 2020 roku. Mieści się w budynku Zespołu Szkół w Ludwinie, zajmuje wysoki parter. Budynek został zaadaptowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wyposażony jest w podjazd, niskie umywalki i odpowiednie wyposażenie sanitariatów, które ułatwiają naszym dzieciom codzienne funkcjonowanie.

W czterech dużych  salach dzieci bawią się, pracują, spożywają posiłki oraz odpoczywają. Odpowiednio dobrane krzesełka, siedziska oraz stoły ułatwiają dzieciom funkcjonowanie i gwarantują bezpieczeństwo. Kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne dobrane są zgodnie z wiekiem, możliwościami i potrzebami dzieci.

W naszym przedszkolu pracują: pedagog specjalny, psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuci stosownie do rodzaju niepełnosprawności dziecka. Nad wszystkim czuwa pani dyrektor Monika Nowosad

Wszechstronna działalność kadry pedagogicznej ma za zadanie wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych indywidualnych i w małych grupach.
 • Indywidualną rehabilitację ruchową.
 • Opiekę psychologiczną i pedagogiczną nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną.
 • Stymulowanie rozwoju mowy dziecka poprzez ćwiczenia logopedyczne oraz metody wspomagające i alternatywne.
 • Kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie aktywności własnej, samodzielności, umiejętności współdziałania w zespole rówieśniczym oraz funkcjonowanie w środowisku.
 • Właściwy dobór technik, metod i terapii wspomagających rozwój dziecka, jakimi są m.in.:
 1. metoda „Dotyk i Komunikacja” M. Ch. Knillów
 2. elementy metody „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne
 3. elementy Integracji Sensorycznej
 4. zajęcia z wykorzystaniem komputera
 5. stymulacja polisensoryczna.

Celem naszej pracy jest wczesna, wieloprofilowa rehabilitacja i reedukacja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego, przygotowująca dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole lub placówce i do jak najpełniejszego funkcjonowania w środowisku.

Pobyt w przedszkolu to nie tylko terapia, staramy się dzieciom urozmaicić każdy dzień. Wraz z dziećmi i ich rodzicami chcemy jeździć na wycieczki, chodzić do kina, teatru, organizować zabawy, koncerty, teatrzyki, organizować spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

W ramach integracji chcemy organizować pikniki z udziałem społeczności innych placówek.

Nasze dzieci nie są izolowane od najbliższego środowiska – wręcz przeciwnie, staramy się pokazać im najbliższe otoczenie, a społeczeństwu zwrócić uwagę na obecność dziecka niepełnosprawnego. Chcemy jak najlepiej przybliżyć dzieciom świat przyjazny, radosny i bez barier.

W naszym przedszkolu najważniejsze jest Dziecko. Nasze działania nastawione są właśnie na nie. Gwarantujemy Mu poszanowanie jego godności, niezależnie od wieku i stopnia rozwoju. Umożliwiamy Mu rozwój, tworzymy warunki, pomagamy, ale to zawsze Ono pozostaje na pierwszym miejscu. Przestrzegamy Praw, jakie posiada.

Respektowanie Konwencji o Prawach Dziecka stało się naszą podstawową zasadą.