Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych dostarczonych z otoczenia czyli przez zmysły zewnętrzne (dotyk, słuch, wzrok, węch, smak) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie).

Zajęcia mają charakter zabawy ruchowej, są bardzo atrakcyjne dla dzieci, a zarazem wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dziecka. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie dziecku odpowiednich dawek bodźców sensorycznych w celu usprawnieniu funkcjonowania systemów zmysłowych.

Terapia integracji sensorycznej kształtuje:

  • schemat oraz czucie ciała i ruchu,
  • koordynację ciała oraz wzrokowo-ruchową,
  • centralne napięcie mięśniowe,
  • percepcję wzrokową i słuchową,
  • motorykę dużą oraz małą, wpływa pozytywnie na stabilizację centralną oraz reakcje równoważne,
  • prawidłowe odbieranie i przetwarzanie bodźców dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych.